Home

Historie

In 1971 verwerft de toenmalige gemeente Abcoude een stuk grond aan de Torenlaan met de bedoeling om hierop een sportzaal te bouwen.

In 1972 en 1973 wordt deze sportzaal gebouwd en in 1973 officieel in gebruik genomen. De opening wordt verricht door de heer Kees Bon, die ook de naamgever is van deze zaal.

Vanaf 1973 tot 1993 heeft de gemeente het beheer en de exploitatie van de zaal gedaan. In dat jaar is de privatisering van de Kees Bon zaal geregeld en werd de zaal en het gymnastiekzaaltje aan het Kerkplein overgedragen aan de Sportstichting die deze ruimtes in dat jaar overdroeg aan de nieuw opgerichte Stichting Abcoude Sport.

In 1998 en 1999 is de Kees Bon zaal verbouwd en uitgebreid. Hierdoor werd het mogelijk om de zaal in 2 ruimten te verdelen en konden gelijktijdig 2 schoolklassen naast elkaar gymnastieken. De noodzaak tot het handhaven van het gymnastieklokaal aan het Kerkplein verviel hiermee en dus werd dit lokaal met grond verkocht aan de gemeente. De gemeente heeft dit gebouw gesloopt en op het beschikbaar gekomen stuk grond is een deel van Kerkgaarde en Woonzorgcentrum Abencewalda gerealiseerd

Naamgever Kees Bon zaal

De eer om de zaal zijn naam te mogen geven aan deze nieuwe sportzaal dankt de heer Bon (1919 - 1983) aan zijn lidmaatschap van de gemeenteraad vanaf 1945 tot 1971, zijn wethouderschap gedurende die periode vanaf 1953 tot 1971 en zijn niet aflatende steun aan de sport in het algemeen in het dorp Abcoude en de voetbal in het bijzonder.
In 1945 was hij mede-oprichter van de R.K.S.V. Abekewalda, waarin 10 verschillende takken van sport waren ondergebracht. In het begin was hij bestuurslid van de herenafdeling maar al snel werd hij voorzitter van de gehele vereniging. Bij de afscheiding van het voetbalgebeuren werd hij voorzitter van de nieuwe voetbalclub Abekewalda. Na de fusie tussen AFC 37 en Abekewalda is Kees Bon nog 8 jaar voorzitter geweest van de nieuwe club FC Abcoude.

Stichting Abcoude Sport

De Stichting Abcoude Sport bestaat uit een bestuur van 5 personen, waarvan er 3 leden op voordracht van de verenigingen (officieel SV Abcoude) en 2 leden op voordracht van de gemeente.
De Stichting Abcoude Sport heeft als belangrijk doel van de stichting in haar statuten laten opnemen "Het bevorderen van sport in Abcoude". Dit doet zij o.a. door het beheren en exploiteren van de Kees Bon zaal.