Visie

Volgens de statuten van de Stichting Abcoude Sport heeft deze stichting als doel het beheren en exploiteren van de Kees Bonzaal en het stimuleren van sport binnen het dorp Abcoude. Uitgaande van deze doelstellingen heeft het bestuur momenteel de volgende visie op haar taak.

Over de Kees Bonzaal is het bestuur van mening dat deze zaal oud is en dat vervanging op redelijke termijn (binnen 5 jaar) noodzakelijk zal zijn. Al diverse malen trachten wij deze visie ook onder de aandacht van College, politiek en gemeenteraad van de gemeente te brengen met uiteindelijke doel om een nieuwe sportvoorziening in Abcoude te realiseren. Dit proces zullen wij blijven doen tot plannen voor deze nieuwe zaal werkelijkheid zijn. De samenwerking hierbij met het Meerbad, dat ook aan vernieuwing toe is, is door beide partijen onderschreven.
Wij zijn ook van mening dat bij de nieuwe zaal proffesioneel beheer gewenst is en dat wij als bestuur dat onvoldoende kunnen leveren.

Wat de toekomstige functie van de Stichting Abcoude Sport bij de nieuwe zaal zal zijn, kunnen en willen we op dit moment niet invullen. We staan open voor elke mogelijkheid.

De Stichting zal ook in de toekomst sport willen stimuleren. Dit kan door middel van het verstrekken van kortingen op b.v. beginnende sportactiviteiten in de Kees Bonzaal maar ook wellicht in de toekomst als vertegenwoordiger van de sportverenigingen in gesprekken en onderhandelingen met gemeente of beheerder van de nieuwe sportvoorziening.